Türkischunterricht

Wir haben viele türkischsprachige Schülerinnen und Schüler an der Eichendorff-Schule.
Deshalb bietet wir mehrmals in der Woche Türkischunterricht an.

Türkçe ve türk kültürü dersi

Genel amaçlar
1. Kendi anadilini öğrenmek, kurallarına uygun olarak dilini kullanabilmek.
2. Türkçe ve türk kültürünü tanımak, yaşamak, yaşatmak için yeterli bilgiye sahip almak.
3. Dini ve Milli bayramlarını öğrenmek, yaşamak ve yaşatmak.
4. Ailenin önemini anlamak, aile bireyleri ile bağlarını kuvvetlendirmek ve saygılı bir insan olarak yetişmek
5. Türkiyede yaşamakta olan yakınları ve akrabaları ile bağlarını güçlendirmek, onlarla özel ve önemli günlerde iletişim kurabilmek.
6. Din kültürü ve Ahlak bilgisi konuları içinde kendi dinini öğrenmek, din kurallarını öğrenmek başka dini inanışlı kişilere karşı saygılı olmayı öğrenmek. Ahlak ve Toplum kurallarını öğrenmek, bu kuralları yaşantısında uygulayabilmek.
7. Türkiyenin tarihi ve doğal güzellikerini tanımak ve tanıtmak.
8. Atatürk ilke ve inkilaplarını tanımak. Bu ilke ve inkilapların gereği insan hak ve özgürlüklerinin bilincine varmak ve insan haklarına saygılı bir birey olarak yetişmek.

Atatürk diyor ki   „YURTTA BARIŞ: DÜNYADA BARIŞ“

Und hier ist die deutsche Übersetzung

Türkischsprachiger und kultureller Unterricht

Sinn und Zweck des Unterrichts:
1. Die Muttersprache zu erlernen und die Regeln zu beherrschen.
2. Die türkische Sprache und Kultur kennen lernen und umsetzen.
3. Nationale und religiöse Feste erleben und verstehen.
4. Die Wichtigkeit der Familie kennen, den Zusammenhalt stärken und als respektvoller Mensch aufwachsen.
5. Den Verwandtschaftsgrad der in der Türkei lebenden Angehörigen begreifen. Diesen Zusammenhalt stärken und an besonderen Tagen Kontakt aufbauen.
6. Durch Religions- und Ethikunterricht den eigenen Glauben, die Regeln verstehen. Andere Glaubensrichtungen respektieren. Die Moral und Gesellschaftsregeln erlernen und im eigenen Leben umsetzen.
7. Die türkische Geografie und Geschichte lernen und verbreiten.
8. Atatürks Prinzipien und Revolution verstehen. Den Inhalten entsprechende Freiheits- und Menschenrechte begreifen und im eigenen Leben umsetzen.

Atatürk sagt:               „FRIEDEN IM LAND: FRIEDEN AUF ERDEN“